| strona główna |


 

POROZUMIENIE

pomiędzy Sztabem Obrony Cywilnej Kraju a Zarządem Głównym PL-CB RADIO

z dnia 28.01.92r

w sprawie współpracy w zakresie wykrywania zagrożeń i ratownictwa

 
 

    Sztab Obrony Cywilnej Kraju oraz Zarząd Główny PL-CB RADIO ustala, co następuje:

1.Potrzebę zorganizowania wspólnego systemu łączności bezprzewodowej mającej na celu:

a/wykrywanie zagrożeń i informowanie służb profesjonalnych,
 
b/wzbogacenie łączności na potrzeby Systemu Wykrywania Skażeń oraz Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności,
 
c/zapewnienie ratownikom PL-CB RADIO możliwości pracy w profesjonalnych sieciach łączności.

2.Wykorzystanie potencjału organizacyjnego i sprzętowego stowarzyszenia PL-CB RADIO na w/w działalność.

3.Stowarzyszenie PL-CB RADIO podejmie inicjatywy zmierzające do upowszechnienia idei obrony cywilnej wśród swoich członków i sympatyków.

4.Sztab OCK deklaruje pomoc w udostępnieniu na potrzeby organizacyjne PL-CB RADIO obiektów lokalowych pozostających w dyspozycji obrony cywilnej.

5.Sztab OCK deklaruje pomoc sprzętową, materiałową i w miarę możliwości finansową w zakresie działania stowarzyszenia PL-CB RADIO na w/w potrzeby.

6.Szczegółowe sprawy związane z realizacją przedmiotowego porozumienia pozostawia się w gestii sztabów ratownictwa PL-CB RADIO i terenowych inspektoratów obrony cywilnej.
 
 
 

PREZES ZG PL-CB RADIO               SZEF SZTABU OBRONY CYWILNEJ KRAJU
 

        /-/ Jerzy Płókarz                                                gen.bryg. Marian Sobolewski