| strona główna |


KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Łódź ul. Piotrkowska 238

Rok założenia

1989

90-954 Łódź-4, Skrytka pocztowa 32; Tel. 42 6370474

URL: www.ratownictwo.org  ß INTERNET à E-mail: sztab@ratownictwo.org

 

Pierwsza pomoc w miejscu zdarzenia

 
W sytuacji zagrożenia życia człowieka nie ma żadnej wątpliwości, że należy pilnie wezwać  karetkę pogotowia ratunkowego, jednak błędem jest bierne czekanie do czasu jej przyjazdu bez udzielenia poszkodowanemu pomocy. W sytuacjach zagrożenia życia należy podając podstawową pomoc celem utrzymania poszkodowanego przy życiu do czasu przyjazdu lekarza.

Zasady postępowania:

Ocena stanu chorego.
 
Reanimacja.
 
Ratowanie poparzonego.
 
Krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne.
 
Złamania otwarte i zamknięte.
 
Obrażenia w wypadkach komunikacyjnych.
 
Zatrucia i poparzenia substancjami chemicznymi.
 
Zadławienia i uduszenie.
 
  Utonięcie.
 
  Porażenie prądem elektrycznym.