| strona główna |


KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Polskie Radio Obywatelskie Łódź ul. Piotrkowska 238. 

Korespondencja: 90-954 Łódź-4 skrytka 32  Tel. 42 6370474  

 INTERNET  URL: www.ratownictwo.org   E-mail: sztab@ratownictwo.org 

 
 

ŚNIEŻYCA - ZAMIEĆ

 
 

Pod pojęciem „burza śnieżna” należy rozumieć wielogodzinne obfite opady śniegu połączone z silnymi wiatrami.

 

W przypadku ostrzeżenia o burzy śnieżnej powinieneś:
 
•pozostać w domu w czasie opadów,
•jeśli musisz wyjść, ubierz się ciepło, najlepiej wielowarstwowo,
•zachowaj szczególną ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie,
•zachowaj ostrożność przy odśnieżaniu, gdyż jest to stresujący wysiłek fizyczny.

 
Unikaj podróżowania w czasie burzy śnieżnej, jeśli jednak musisz to zrobić to:

•wyjeżdżaj z zapasem paliwa,
•powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz o przewidywanej trasie przejazdu,
•jeśli posiadasz radiotelefon to zabierz go ze sobą, sprawdź łączność z najbliższym Sztabem Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej,
•zabierz ze sobą prowiant i koce.
 

Jeśli utknąłeś w drodze:

•pozostań w samochodzie, nie szukaj sam pomocy,
•umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą część ubrania (najlepiej koloru czerwonego) tak,
aby była widoczna dla ratowników,
•pozostaw włączone światła, abyś był widoczny, pamiętaj jednak by nie rozładować akumulatora,
•siedząc w samochodzie poruszaj ramionami i nogami w celu utrzymania normalnego obiegu krwi,
•ogrzewanie samochodowe wykorzystuj oszczędnie, uważaj aby spaliny z pracującego silnika nie dostawały się do wnętrza samochodu.
 
  

PAMIĘTAJ, ŻE SPOŁECZNA KRAJOWA SIEĆ RATUNKOWA

TO MOŻLIWOŚĆ WEZWANIA POMOCY W SYTUACJI ZAGROŻENIA