| strona główna |


 KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA

SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

Polskie Radio Obywatelskie Łódź ul. Piotrkowska 238. 

Korespondencja: 90-954 Łódź-4 skrytka 32    Tel. 42 6370474

INTERNET  URL: www.ratownictwo.org   E-mail: sztab@ratownictwo.org

 
 

TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE

 
 
 
 
WSKAZÓWKI DLA RATUJĄCYCH
 

Osoby biorące udział w akcji ratowniczej lub likwidowaniu awarii muszą być wyposażone w aparaty izolujące do ochrony dróg oddechowych oraz ubranie gazoszczelne.
 
 

AMONIAK NH3

Amoniak jest bezbarwnym, silnie trującym gazem o ostrym „gryzącym” zapachu.

Wywołuje przykre pieczenie w gardle, ślinotok, nudności, łzawienie i ból głowy. Przy dużych dawkach może spowodować nieodwracalne zmiany w organizmie np. utrata wzroku, zmiany w płucach.

 
PIERWSZA POMOC
 
•Poszkodowanego należy wynieść ze skażonego środowiska.
•Zdjąć skażoną odzież, ciepło okryć.
•Zapewnić dopływ świeżego powietrza.
•Przy zatruciu dróg oddechowych usunąć śluz z jamy ustnej i gardła,
ułożyć poszkodowanego na boku, zapewnić bezwzględny spokój i bezruch
(groźba obrzęku płuc nawet do 48 godz.).
•Przy zatruciach drogą pokarmowa podawać rozcieńczony roztwór kwasu
octowego, sok z cytryny lub wodny roztwór kwasu cytrynowego, mleko.
•Skażone oczy płukać pod bieżącą wodą około 15 minut przy podwiniętych
powiekach.
•Skórę zmywać 15 minut dużą ilością bieżącą wody.
•Wezwać lekarza, przewozić chorego tylko w pozycji leżącej.

W przypadku gdy istniej prawdopodobieństwo utraty przytomności, poszkodowanego transportować w pozycji bocznej ustalonej.
 

 

CHLOR   Cl
 

Chlor jest gazem silnie trującym i żrącym. Działa głównie na drogi oddechowe i skórę. Tworzy ciężki, ścielący się obłok o żółtym zabarwieniu.

Wywołuje podrażnienie błon śluzowych oczu, gardła i górnych dróg oddechowych. Powoduje łzawienie, kichanie, ślinotok, kaszel i obrzęk płuc. Może doprowadzić do śmierci.
 
 
PIERWSZA POMOC
 
•Poszkodowanego wynieść za skażonego środowiska.
 
•Zdjąć skażoną odzież, ciepło okryć, ułożyć wysoko i zapewnić spokój.
 
•W razie zatrzymania oddechu stosować oddychanie „usta – usta”, jeżeli jest taka możliwość zastosować aparat oddechowy z tlenem.
 
•Skażoną skórę zmywać obficie wodą z mydłem i przykryć jałowym
opatrunkiem – nie nakładać opasek oparzeniowych.
 
•Oczy płukać dużą ilością bieżącej wody przy odwiniętych powiekach.
 
•Wezwać lekarza. Transport jest możliwy jedynie w pozycji leżącej.

W przypadku gdy istniej prawdopodobieństwo utraty przytomności, poszkodowanego transportować w pozycji bocznej ustalonej.

 

CHLOROWODÓR    HCl
 

Chlorowodór jest bezbarwnym gazem o duszącej woni, dymiący w wilgotnym powietrzu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie wydzielając przy tym znaczną ilość ciepła i tworząc mocny kwas chlorowodorowy (kwas solny).
 
Objawy zatrucia przewlekłego:

Uszkodzenie szkliwa zębów, zapalenie spojówek, przewlekłe zapalenie spojówek. Częsty kontakt z roztworem wodnym może wywołać zmiany zapalne skóry.
 
 
PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne:

•Wynieść poszkodowanego ze skażonego środowiska.

•Ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój i całkowity bezruch (wysiłek może spowodować obrzęk płuc).
 
•Chronić przed utratą ciepła.

•Podawać tlen do oddychania.

•Natychmiast wezwać lekarza.
 
 
Skażenie skóry:
 
•Zdjąć skażoną odzież i obficie zmywać skórę wodą bieżącą.
 
•Nie stosować środków zobojętniających (alkalizujących).
 
•Na oparzenia założyć jałowy opatrunek.
 
•Wezwać lekarza.
 
 
Skażenie oczu:
 
•Oczy płukać obficie wodą przez 15 minut.

•Konieczna pilna pomoc okulistyczna w każdym przypadku skażenia oczu.
 
 
Zatrucie drogą pokarmową:
 
•Nie wywoływać wymiotów.

•Podać do picia białka jaj kurzych albo mleko.
 
•Nie podawać nic innego doustnie.
 
•W każdym przypadku transport do szpitala pod nadzorem lekarza.
 
 
 

PAMIĘTAJ, ŻE SPOŁECZNA KRAJOWA SIEĆ RATUNKOWA

TO MOŻLIWOŚĆ WEZWANIA POMOCY W SYTUACJI ZAGROŻENIA